NATURTERAPI

Är en cirka 5000 år gammal metod med akupunktur som bygger på teorin om de fem elementen och de fem årstiderna. Metoden går ut på att stimulera elementen eller meridianen under den årstid den har huvudansvar för energin för att skapa energimässig balans i kroppens system.

Då energibalansen finns kan kroppen själv med hjälp av sina naturliga självläkande funtioner sköta om vår hälsa. 


Enligt den kinesiska filosofin om människors hälsa så är det bara livsenergin Qi i kroppen som har betydelse. Strömmar livsenergin i harmoni och balans så finns det oftast heller inga problem vare sig fysiskt eller psykiskt. Livsenergin startar sin verksamhet då vi föds och upphör då vi dör. Dessemellan strömmar livsenergin runt runt i kroppen från ett organ till ett annat i en oavbruten kretsgång, 24 timmar om dygnet. Alla element påverkar varandra. Inga organ i kroppen arbetar som solister, allt hänger samman, allt påverkar varandra. Denna sammankoppling gör det möjligt att skapa en ”väg” ut ur sjukdom och problem (Se bild nedan). 


Herb Pharma Natur Terapi som metod bygger på att stödja och balansera kroppens elektriska transportsystem s.k. energibanor (eller meridianer). Vart och ett av de viktiga eller vitala organen i kroppen har en s.k. meridian eller energibana.  

Akupunkturvägarna är detsamma som vårt elektriska system. Allting består av energi, en energi som driver alla system i kroppen och som är direkt förbunden med hälsan eftersom varken hjärtsystem, körtelsystem, matsmältningen, nervbanor eller immunförsvar skulle kunna fungera utan denna energi. 

Holistisk behandling betyder att ta hänsyn till hela människan, både vid diagnos och behandling.

För att hitta balans används läkekonsten som ser människan som en helhet, kropp och själ tillsammans. 


..

.